Współczesny Frankenstein kontra tysiące lat ewolucji

„Nawet największe skażenie chemiczne z czasem maleje, podczas gdy w technologii genetycznych modyfikacji jest dokładnie na odwrót. DNA może się w zasadzie rozmnażać samodzielnie, a więc możliwe jest, że początkowo niewielkie skażenie rozrośnie się z czasem do olbrzymich rozmiarów” (Terje Traavik)

http://wolnemedia.net/ekologia/rzad-lobbuje-za-wprowadzeniem-gmo/

W związku z ogłoszeniem wyników badań prof. Gillesa-Erica Seralini z Francji, o których w dalszej części wpisu, zachęcam do zapoznania się z fragmentami wykładu prof. dr hab. Jana Narkiewicza-Jodko. Wykład miał miejsce podczas konferencji „WSPÓŁCZESNY FRANKENSTEIN KONTRA TYSIĄCE LAT EWOLUCJI”. Konferencja obyła się 17 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu i zorganizowana została przez Janusza Zagórskiego.

Poniżej, wspomniane, szokujące odkrycia francuskich naukowców nt. Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO). Szczury żywione genetycznie modyfikowaną kukurydzą giną na skutek wielkich guzów rakowych. Wyniki badań, opublikowane 16 września tego roku, nie pozostawiają cienia wątpliwości na temat szkodliwości GMO.

Jedzenie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy oraz konsumowanie śladowych ilości środka chwastobójczego Monsanto Roundup (glifosad), wywołało u szczurów rozwój przerażających nowotworów, rozległych szkód w narządach wewnętrznych i przedwczesną śmierć. Jest to konkluzja nowego szokującego badania, które dotyczyło długoterminowych skutków spożywania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Monsanto. Badanie uznane zostało za “najbardziej dokładne badanie, kiedykolwiek opublikowane w zakresie skutków zdrowotnych żywności GMO oraz herbicydu Roundup na szczurach”. Informacje o przerażających ustaleniach rozprzestrzeniają się jak pożar w internecie, gdzie nawet media głównego nurtu pozostają w szoku nad zdjęciami szczurów pokrytych wieloma groteskowymi guzami. Guzy są tak duże, że szczury miały, w niektórych przypadkach, nawet trudności w oddychaniu. Badanie prowadzone przez Gillesa-Erica Seralini z Uniwersytetu w Caen, było pierwszym w historii badającym długoterminowe (przez okres życia) efekty jedzenia GMO. Może wydać ci się to absolutnie zadziwiające, że takie badania nie zostały przeprowadzone przed tym jak kukurydza GMO została zatwierdzona do powszechnego stosowania przez USDA i FDA, ale taka jest właśnie siła korporacyjnego lobbingu i chciwości korporacji.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie The Food & Chemical Toxicology Journal i przedstawione na konferencji prasowej w Londynie.

Oto niektóre z szokujących ustaleń z badania:

– do 50% samców i 70% samic umarło przedwcześnie w porównaniu z 30% i 20% w grupie kontrolnej

– szczury karmione kukurydzą GMO i śladowymi ilościami Roundup doznały poważnych obrażeń w tym organicznych uszkodzeń wątroby i uszkodzeń nerek

– we wszystkich zabiegach i u obu płci wystąpiło 2-3 razy więcej nowotworów niż w grupie kontrolnej.

– do 24 miesiąca 50-80% samic rozwinęło nowotwór z nawet trzema guzami na zwierzę; pierwsze duże nowotwory wykrywane były w czasie od 4 do 7 miesięcy; większość nowotworów wykrywana była po 18 miesiącach

– szczury, które piły śladowe ilości Roundup (na poziomach prawnie dozwolonych w sieci wodociągowej) rozwinęło o 200% do 300% więcej dużych guzów.

Badane szczury były karmione NK603, odmianą kukurydzy GMO Monsanto, która jest uprawiana w Ameryce Północnej i jest powszechnie używana w żywieniu zwierząt i ludzi. Jest to ta sama kukurydza, która znajduje się w płatkach śniadaniowych, kukurydzianych tortillach i snakach kukurydzianych.

Streszczenie badania:

Badanie nazwane jest “Porównanie skutków trzech odmian kukurydzy GMO na zdrowie ssaków” (ang. “A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health”). Streszczenie można przeczytać pod tym linkiem: http://www.biolsci.org/v05p0706.htm

źródło: http://transgeniczneorganizmy.wordpress.com/

Jeden z następnych filmów przedstawia Sofię Gatica z Argentyny, świadka tragicznych konsekwencji stosowania upraw GMO. Trzynaście lat temu Sofia Gatica urodziła córkę. Trzy tygodnie po urodzeniu, córce Sofii przestały działać nerki. Dziecko zmarło. Sofia, będąca zwykłą robotnicą, matka trójki dzieci, postanowiła dowiedzieć się, co spowodowało śmierć jej dziecka. Zaczęła rozmawiać ze swoimi sąsiadami w sześciotysięcznej, otoczonej uprawami soi GMO, robotniczej miejscowości w rejonie Ituzaingó w środkowej Argentynie, i odkryła, że problemy zdrowotne o niewyjaśnionych przyczynach występują wśród miejscowej społeczności na alarmującą skalę, a choroby są konsekwencją uprawy genetycznie zmodyfikowanej soi (GMO), którymi otoczone jest miasteczko Sofii. Uprawy te pociągały za sobą dramatyczny wzrost użycia środków chemicznych, szczególnie środka chwastobójczego o nazwie Roundup (opryski prowadzi się z powietrza), który stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i środowiska. W miasteczku Sofii zachorowalność na raka okazała się 41-krotnie wyższa od średniej w skali całego kraju. Te szokujące odkrycia zostały potwierdzone przez Wydział Medyczny Uniwersytetu w Buenos Aires i doprowadziły do wprowadzenia przez rząd Argentyny zakazu stosowania oprysków w pobliżu siedzib ludzkich. Jeżeli Rząd RP pozwoli na prowadzenie upraw GMO w Polsce – a przygotowania do tego są prowadzone – wtedy nie ma żadnych podstaw by przypuszczać, że rezultaty będą inne. Co gorsza, podobne sytuacje mają miejsce także w innych częściach świata, w których nie zakazano upraw GMO.

Kolejne trzy filmy to wykład prof. dr hab. Katarzyny Lisowskiej, biologa molekularnego, pracownika działu badawczego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Wykład dotyczy zastosowania GMO w rolinictwie:

Na zakońcenie playlista, sprawozdanie z konferencji prasowej Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Konferencja miała miejsce w 2010 roku i odbywała się pod hasłem GMO – USTAWOWE OSZUSTWO. Do Koalicji należy prawie 400 organizacji/instytucji/jednostek oraz osób prywatnych, w tym rolnicy i organizacje rolnicze, naukowcy, ekolodzy i różne organizacje społeczne, politycy, przedsiębiorcy i ich organizacje, konsumenci i ich organizacje.

W konferencji udzał wzięli:

Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, która przedstawiła fakty naukowe świadczące o ryzyku, jakie towarzyszy otwartemu użyciu organizmów genetycznie zmodyfikowanych, oraz niefrasobliwości naukowców propagujących te uprawy, w sytuacji braku realnych barier ochronnych i zabezpieczeń chroniących przed niekontrolowanym uwolnieniem ich do środowiska.

Anna BednarekUrszula Wyrwicka, rolniczki reprezentujące tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa, które omówiły temat „Dlaczego nie chcemy GMO”, oraz rezultaty ogólnopolskiej akcji pt. Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają Posłów i Senatorów. Przedstawiły także swoje uzasadnione obawy wywołane groźbą potencjalnego wprowadzenia w życie nieodpowiedzialnego aktu prawnego legalizującego niekontrolowane rozpowszechnianie GMO na polskich ziemiach.

Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji d/s Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, który skomentował nielegalne uprawy kukurydzy MON 810 na terenie Polski, przedstawiając odpowiedź Stavrosa Dimasa, komisarza ds. środowiska w UE, na swoje zapytania w sprawie GMO.

Próbę naruszenia art. 39 Konstytucji RP omówili prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska SGGW – kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i  konsumpcji oraz prof. dr hab. Tadeusz Żarski – kierownik Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska na SGGW, którzy udowodnili eksperymentalny i nieprzewidywalny charakter zastosowań GMO w żywności dla ludzi i zwierząt oraz brak należytej informacji o zagrożeniach i ryzyku związanym ze stosowaniem GMO w żywności i paszach.

Naruszenie art. 74 w związku z art. 86 Konstytucji uzasadnił prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć, wykładowca podstaw ochrony przyrody i zasady rozwoju zrównoważonego, Uniwersytet Wrocławski, który przedstawił stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, zawierające wniosek o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na stosowanie GMO w tzw. użyciu otwartym tzn. w uprawach komercyjnych i eksperymentalnych ( http://www.icppc.pl/antygmo/2010/02/oswiadczenie-komitetu-ochrony-przyrody-pa… ).

Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO w podsumowaniu powiedział: Nasze zarzuty do ustawy, oparte na najnowszej wiedzy naukowej i przepisach obowiązującego w Polsce prawa, kwalifikują proponowane rozwiązanie legislacyjne do odrzucenia w całości, a w przypadku jego uchwalenia przez Parlament – będą stanowić podstawę do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego

źródło tekstu: opisy pod filmami (YouTube)

Dnia 10.10.2012, w głównym budynku Sejmu RP, odbyła się konferencja w sprawie nowych badań Prof. Seraliniego nad GMO i Roundupem. Konferencja apelowała o wprowadzenie natychmiastowego zakazu upraw GMO w Polsce oraz zawieszenie wszystkich zezwoleń na uprawy i import roślin GMO. Konferencję prowadził Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program konferencji:
– „Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół prof. Seraliniego nad szkodliwością Roundupu i kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej odpornej na Roundup” Dr inż. Roman Andrzej Śniady, Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO
– „GMO a zdrowie konsumenta na podstawie wiarygodnych badań naukowych” Dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog
– „Apel o wprowadzenie natychmiastowego zakazu upraw GMO w Polsce oraz zawieszenie wszystkich zezwoleń na uprawy i import roślin GMO” Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO
– „Potrzeba mobilizacji konsumentów żywności przeciwko produktom GMO i akcji informacyjnej o najnowszych wynikach badań” Poseł Barbara Bubula.

Więcej informacji pod linkami:

http://stopgmo.org/

http://www.icppc.pl/antygmo/

http://www.youtube.com/watch?v=0gFNfPfeQ3Y

http://feminaliberata.wordpress.com/2012/08/05/pasza-gmo-dla-polskich-swin-oznacza-katastrofe-humanitarna-dla-argentyny

DODAJ KOMENTARZ